Tillsammans formar vi Er bussresa där service, kvalitet och komfort är självklara

Skolskjutslinjer - Bengtsfors Kommun

Ekhagsskolan

Buss 1

Bligan (Västra Högen) 07.15
Asslebyn 07.23
Norebyn 07.26
Taxviken Viken 07.30
Röd påle 07.33
Dingelvik 07.35
Dingelvik Västra Mon 07.37
Dingelviks säteri 07.40
Stenebyvägen 07.45
Ekhagsskolan 07.50

Buss 2

Torpane 07.05
Ödskölts Berg 07.20
Åsen 07.20
Brohögen 07.20
Bergane 07.20
Ödskölts Berg 07.20

Bäckeskolan

Buss 1

Tångens Gård 07.10
Ödskölts Berg 07.20
Solviksvägen 07.25
Asketvetens gård 07.26
IOGT 07.30
Korsn. Gamla v/172 07.31
Alltorp Fridhem 07.32
Alltorps skola 07.33
Sörgården 07.35
Fagerliden 07.37
Kraxvadet 07.40
Gläntan 07.41
Bäckeskolan 07.50

Buss 2

Stora Bön 07.18
Arnebyn Sand 07.20
Skarven 07.22
Hängesten Högen 07.25
Hugeryr 07.32
Ödegården 07.36
Kulten 07.47
Bäckeskolan 07.50

Buss 3

Hasselbacken 07.30
Kårud 07.31
Lv. 166 07.32
Lärkängen 07.35
Bäckens gård 07.40
Björtveten -
Bäckeskolan 07.45

Bengtsgården

Anslutning till Bengtsgården

Buss 1

Hpl DSB 06.50
Korsn. mot kyrkan 06.51
Hpl Kårud 06.52
Korsn. Mot Ödebyn 06.57
Lärkängen 07.00
Hjulserud 07.03
Björtveten 07.06
Korsning mot Kårud 07.08
Torget Bäckefors 07.15
Resecentrum Bäckefors 07.17

 

Buss 2

Brene Bro 06.45
Ödegården 06.47
Hopakas 06.48
Sjömyren 06.49
Färdig Betong 06.51
Kraxvadet 06.53
Fagerliden 06.55
Sörgården 06.58
Brohögen 07.15

Buss 3

Dingelvik 06.53
Dingelvik Västra Mon 06.55
Dingelvik Säteri 06.58
Solhem 07.03
Gapungebyn 07.05
Hpl Brohögen 07.10


                                                                              Skolskjutsar Mellerud 
                                                                              Skolskjutsar Färgelanda