Tillsammans formar vi Er bussresa där service, kvalitet och komfort är självklara

Särskilda Resevillkor för Taxi Dalsland Buss AB

Bokning
Anmälan är bindande så snart muntlig eller skriftlig beställning gjorts.

Betalning                                                                                         
Sker vanligtvis genom faktura efter resetillfället Alt. på bussen vid avresan

Avbeställningskostnader
Sker avbeställning senare än 1 vecka före avresa erlägges en expeditionskostnad på 300 kr. Vid alla teater- och evenemangsresor tillkommer kostnad för ej sålda biljetter vid alla avbokningar. För dagsturer gäller fri avbeställning senast 3 dagar före avresan. Gäller ej eventuella teater-och evenemangsresor och dylikt som arrangeras av TDBAB. Sker avbeställningen inom 24 timmar före avresan ska resenären betala 50% av resans pris. Resegaranti finns ställd hos Kammarkollegiet.

» Läs allmänna villkor för paketresor.

Resenärens ansvar under resan
Arrangörens anvisningar m.m. Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och för transporter, hotell etc. och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

Resenärens ansvar för skada
Resenären är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom te.x. skadegörelse,försummelse,  genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter. Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot TDBAB.