Tillsammans formar vi Er bussresa där service, kvalitet och komfort är självklara

Taxi Dalsland Buss är delägare i Bivab. Vi har ett gemensamt Kvalitet, Arbetsmiljö och Miljösystem
som alla delägarbolag arbetar efter och är delaktiga i.
 

Verksamhetspolicy

Bivab verkar för att vara en attraktiv arbetsgivare
och samarbetsbetspartner samt en skicklig leverantör och samhällsaktör.
Bivabs mål är att överträffa kunders, medarbetares och samarbetspartners förväntningar.
Bivab uppnår målen genom ett systematiskt och målinriktat arbete
i samverkan och med kunden i fokus.
Bivab arbetar i enlighet med ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.

» Se vidare i policybilagan

Vi är miljöcertifierade enligt ISO14001