Tillsammans formar vi Er bussresa där service, kvalitet och komfort är självklara

Taxi Dalsland Buss är delägare i Bivab. Vi har ett gemensamt Kvalitet, Arbetsmiljö och Miljösystem
som alla delägarbolag arbetar efter och är delaktiga i.
 

Verksamhetspolicy                                                                                                                2018-05-24

Bivab verkar för att vara en attraktiv arbetsgivare och samarbetsbetspartner samt en skicklig leverantör och samhällsaktör.
Bivabs mål är att överträffa kunders, medarbetares och samarbetspartners förväntningar.

Bivab uppnår målen genom ett systematiskt och målinriktat arbete i samverkan och med kunden i fokus.

Bivab arbetar i enlighet med ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001. Se vidare i policybilagan.




» Se vidare i policybilagan

Vi är miljö, kvalitets och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO14001, 9001 och 45001