Tillsammans formar vi Er bussresa där service, kvalitet och komfort är självklara

Verksamhetspolicy

Vi strävar efter att vara en god partner, en god leverantör, en bra arbetsgivare och samhällsaktör som vill uppnå våra kunders, partners och medarbetares krav och förväntningar. Detta uppnår vi genom ett systematiskt och målfokuserat arbete i samverkan och med kunden i fokus.

Vi arbetar i enlighet med ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.
» Se vidare i policybilagan

Vi är miljöcertifierade enligt ISO14001